Om

Kyststi.no er et dugnadsprosjekt med base i Kristiansand. Målet er å heie frem merking og opparbeiding av Kyststi både her sør og andre steder i landet. Folk flest bor langs kysten, og derfor har en Kyststi lav terskel. Å gå er også en aktivitet nesten alle kan drive med og er den aktiviteten som har minst frafall. Sånt blir det mye folkehelse av!

STATUS: Før sommeren 2021 hadde vi beskrevet 9 etapper som dekker 125 km fra Hamresanden til Høllen. Se rute i Google-kart: http://kristiansand.kyststi.no/

Dessuten viser en Kyststi frem kvaliteter ved stedet mange kanskje ikke er klar over. Det er lett å bli «heimblind», og Kyststi kan være et virkemiddel mot nettopp dette. Ved å gå kystlinjen der du bor, så vil du kanskje se hjemstedet ditt på en annen måte?

Nettstedet ble operativt i slutten av april 2021, og planen er å legge ut en uoffisell kyststi-trasé for det sentrale Kristiansand. Dette gjøres ved hjelp av en nedlastbar gpx-fil, og informasjon om hvordan denne kan brukes. Så får vi se hvor veien går videre.

I det uoffisielle forslaget har vi lagt vekt på følgende:

  • Å gå så nær kysten som mulig (uten å skape konflikt) ved hjelp av etablerte stier og veier. Der det er mulig har vi også tatt med svaberg.
  • Når dette fravikes skal det være gode grunner – for eksempel utsiktspunkt (eller vinkepunkt som noen kaller det).
  • At start- og sluttpunkt kan nås med kollektivtransport. På denne måten vil det være bra både for klima og folkehelse.
  • Mange snakker om kyststi der de bor i Kristiansand, men ingenting er merket eller bundet sammen til en sammenhengende sti. Det håper vi å kunne bidra til.
  • Da dette prosjektet er gjort på dugnad av private, så har vi ingen mulighet til å merke i terrenget. Hvis det blir mange som benytter seg av denne uoffisielle ruten, så håper vi at merking av en offisiell kyststi kommer. Om det er kommune, fylket, friluftråd eller organsiasjoner som skal stå for dette er ikke viktig – bare at det blir gjort.

Kyststier er et fantastisk folkehelseprosjekt, samtidig som det er med på å bevisstgjøre hvordan vi bruker og bygger ned kystlinjen vår. Politisk ønsker vi å fremme allmennhetens tilgang til kystlinjen.

Vi minner om Kierkegaard sine ord om å gå:

Tap for all del ikke lysten til å gå: jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan  fra den.

Søren Kierkegaard

Der Kyststi er etablert er det stadig strekninger som blir asfaltert, og hogst som reduserer kvaliteten på Kyststien. Denne utviklingen kan med fordel snus slik at kystlinjen «tas tilbake» der det åpner seg muligheter for dette. Kanskje kunne det også være et krav overfor utbyggere i standsonen at de tar hensyn til/opparbeider tilsvarende lengde der kyststi blir berørt.

I beskrivelsen av de forskjellige etappene i Kristiansand har vi et punkt med «Forbedringspunkter/sjekke ut». Her vil slike muligheter bli synliggjort.

Primus motor for dugnadsgjengen i Kristiansand er Lars Verket. Han har fått god hjelp av Michael Froentjes, Øivinn Bruce, Atle Johannessen, Jon Holt og Harald Stensland.

Kontakt oss på post@kyststi.no

Presse