Kristiansand

I Agder er det bare Farsund som har kommet godt i gang med skilting av kyststi i terrenget, selv om alle kommunene har dette nevnt i sitt planverk. I Kristiansand står det rester etter noen påler her og der, men pr 2021 eksisterer det svært lite merking og ingen sammenhengende «strek» langs kysten. Derfor spilles nå følgende trasé inn til kommunen:

1: Varoddbroa til Lundsbroa
2: Lundsbroa til Samsen
3: Samsen til Vågsbygd bedehus
4: Vågsbygd til Kroodden
5: Flekkerøy rundt
6: Bragdøya og Langøya

De fire første etappene på fastlandet utgjør drøye 40 km, Flekkerøy drøye 25 og Bragdøya/Langøya ca 7. Til sammen er det elektroniske sporet som nå er tilgjengelig nesten 80 kilometer.

Alle etappene starter og slutter langs Metroaksen i Kristiansand, og er derfor veldig lett tilgjengelig. Unntaket er Bragdøya. Hit går det daglig båt som drives av Bragdøya Kystlag.