Kjos – Kroodden

Skjermdump fra Norgeskart med .gpx-spor inntegnet. Trykk på bildet for større versjon. Se også ruten tegnet inn på Google-kart med interessepunkter: http://kristiansand.kyststi.no/

Start: Vågsbygd bedehus (busstopp)

Siste etappen langs fastlandet i denne omgang er også den lengste. Samtidig inneholder den flere øyer, og er enkel å korte inn ved behov. Her har du mye spennende natur å se frem til!

Fra bussholdeplassen følger du gang- og sykkelsti mot sørøst. Så går den uoffsielle kyststien inn bak et rødt hus på venstre side, og følger Andøyaveien. Her tar du til venstre inn før et åpent område, og i enden av denne veien er det en parkering og et friområde. Hold til venstre ut fra P-plass og det lille tjernet. Her går det sti nesten frem til en port.

Tidlig vår. Andås til høyre. Foto: Lars Verket (2021)

Rett før porten følger du utydelig sti opp til ryggen av Andåsen, på andre siden av ryggen er det tydeligere sti ned til en branntomt. På utsiden av denne er det en halvøy som du også kan runde. Her er det fint med en pust i bakken, med god utsikt til friområdet på Storeneset. Fortsett runden tilbake til P-plass, evt ta en avstikker ned på brygge. Fra P-plass følger du samme vei tilbake til Andøyaveien og tar til venstre.

Etter å ha krysset broa ut til Andøya tar du til venstre. Først nærme noen kontorbygg, så på skrå ned på et åpent område og bort til neste P-plass. Her kan du gå ned på brygge og følge den rundt kontorbygget. Fortsett med å holde deg nær sjøen foran bygninger og langs svaberg. Når du møter bebyggelsen på Andøya tar du litt inn i skogen, og følger sti til Andøyfaret. Følg denne veien mot NV, og ta av ned til friområde mellom nr 88-90. Da kommer du ned på et stort område.

Skiltingen ned til friområdet følger ikke helt den nasjonale skiltstandarden for Kyststi, men det er absolutt bedre enn ingenting! Foto: Lars Verket 2021

Fin sti hele veien ut til neste odde – der det er fine svaberg. Fullt mulig å fortsette på svabergene. Etterhvert kommer du inn på en sti i skogen langs vannet nedenfor bebyggelsen på vei sørover. Denne kan du følge helt til NØ. Her går stien opp mellom Løvika 50 og 52. Her er det gress, men tomtegrensene har en buffersone her. (Se kart nederst i artikkelen.)

Når du kommer ut på veien følger du denne mot nordvest et godt stykke. Når du vender sydover mot båthavna kan du holde helt nede ved vannet, og fortsette på sti bak sjøbuer. Gå opp på veien rett før brua ut til Bredalsholmen. På Bredalsholmen kan du gå en god rundtur hvis du vil, eller du kan bare fortsette videre på Andøya. Denne delen av Andøya har godt tilrettelagt sti med flere broer blant annet. I denne skogen er det også fint med hengekøye. Stien ender i Paradisbukta der det både er badestrand, toalett og benker.

Herfra må du gå på innsiden av husene i Fruens allé. Etter at bebyggelsen tar slutt kan du gå ut på et grøntområde der det går sti over til veien som ender ut i Andøyveien – som du tar til venstre. På ny over broa ut til Andøya, men her tar du straks til venstre for å få med deg et lite grøntområde. Følg så helt nede ved vannet frem til brygger. Når disse slutter tar du inn på sti litt inn i skogen. Denne stien kommer opp i Alkeveien. Følg denne helt til den møter Ærfuglveien. Her tar du til venstre, og går ned i Ternevig Båthavn.

Båthus ved Ternevig. Foto: Lars Verket 2021.

Har er det mulig å gå i vannkanten, og så følge sti opp til til Ærfuglveien når brygga slutter. Så kan du følge veien til endes ut på to øyer. Disse er fint mulig å gå rundt, eller du kan korte inn ved å fortsette direkte inn på grusvei til høyre. Denne går etterhvert over i en sti som går helt ned på svaberg nede ved vannet. Den kommer opp mellom noen hus som er fraflyttet/brukes som lager, og her tar du Sumatraveien til venstre. Kryss broen og følg veien mellom husene. Når veien gjør en krapp sving til høyre kan du gå igjennom port inn på beiteområdet. Så kan du lage en rundtur på både Sumatra og Madeira. På Sumatra er det tydelig sti nesten hele vei. Dette uoffisielle forslaget følger svaberg mot slutten – og her kan det være gjerde ut i vannet hvis det er dyr ute. Da kan det være fint å følge sti tilbake til port fra grunnmuren du passerer midt på nordsiden av øya.

Men, vi må ikke glemme Madeira. Broa ut hit har sett bedre dager, og vestover er det bare antydning til sti. Fine områder helt i vest, og så er det ikke sti inne i skogen, men du følger høydedraget østover. Når skogen er slutt ser du hytter, og da går du ned på stien ut til disse og følger den tilbake til broa.

Tilbake til Sumatra. Hvis du har avsluttet langs svabergene kan du nå gå opp til et militært byggverk opp på en kolle, og få nydelig utsikt utover. Herfra går du tilbake til porten, og følger Sumatraveien samme vei tilbake. Til venstre får du etterhvert Juventes feriested Sjøstrand på venstre side. Her er det også noe friområde – se skilt. Her ligger også Tollboden med fine svaberg. Etter å ha passert disse går forbi friområdet ved Møvigstranda. Her finner du sandstrand, benker og toalett. Kort vei til parkeringsplass for friområdet.

Herfra blir det en transportetappe igjen. Følg Vågsbygdveien opp til Krooddveien. Det er gang- og sykkelvei nesten hele veien. Så følger du denne helt ut til busstoppet som heter Kroodden. Hvis du ikke har noe behov for en sammenhengende rute langs fastlandet av Kristiansand, så passerer du her flere busstopp underveis.

Lengde: Ca 15 km

Forbedringspunkter/utforskning

  • I starten av denne etappen er det mulig å komme nærmere vannet, men for å få til dette må kommunen på banen. Vi kommer til å foreslå noen løsninger for hvordan dette kan gjøres i høring til ny Arealplan (2022-) som kommer i høst. Så får fremtiden vise om det er mulig. Det viktigste for oss er å synliggjøre potensialet med en sammenhengende kyststi (og den vil alltid ha forbedringspotensiale).
  • NØ av Andåsen er det et område som kalles Voie 17. Her er det potensiale for en bedre badestrand, men området har allerede fine gressletter.
  • Stien gjennom bebyggelsen i Løvika virker veldig privat, men iflg eiendomskartet (bilde – se også Norgeskart.no med eiendomsinfo) skal det være en korridor her.
  • Rett før stien kommer ut ved brua til Madeira passerer den nærme et hus. Dette huset er i dag lager/fraflyttet, og hvis det igjen blir bolig må det lages en løsning her. Er dette en eiendom det kunne vært aktuelt for kommune/fylke å kjøpe?
  • Madeira har bare sti til hyttene, så en rundtur her er for spesielt interesserte.
  • Sumatra så ut til å ha et gjerde ut i vannet i bukten mot nord hvis det er dyr på beite. Da anbefales det å bruke port inne på øya, men på sikt kan det kanskje bli en sånn bukk over gjerdet her?
  • Ved Møvig finner du Sjøstrand og Tollboden. Ved Sjøstrand (hytta til Juvente) henger det kart over hva som er friområde og privat. Ved Tollboden er det ikke noen slik merking, men også her er det områder som er tilgjengelig for allmennheten. Disse områdene trenger skilting for å bli tatt i bruk.
  • Den siste strekningen ut til Kroodden busstopp er mye asfalt, men her er det kanskje også mulig å finne en trasé som hadde gått nærmere vannet?