Flekkerøy

Skjermdump fra Norgeskart med .gpx-spor inntegnet. Trykk på bildet for større versjon. Se også ruten tegnet inn på Google-kart med interessepunkter: http://kristiansand.kyststi.no/

Start: Flekkerøy (busstopp etter tunnel)

Flekkerøy er en overraskende stor øy, med hele 47 km kystlinje. Den høyst uoffisielle kyststien her ute ble ca 26 km, og går overraskende mye i flott natur. Dermed blir det ekstra tydelig hvor viktig det er å ta hensyn til gående og stier ved nedbygging i strandsonen. Den østlige og vestlige delen er omtrent like lange, og begge inneholder gapahuker, hengekøye- og teltsteder. Så dette er en perfekt tur for mikroekspedisjoner!

Nydelig utsikt vestover fra benken i nordvest på Flekkerøy. Foto: Lars Verket 2021

Fra busstoppet følges gangvei tilbake mot tunnelåpning. Rett før denne tas sti inn i skogen. Den går på nedsiden av noen hus, og her er det behov for litt rydding. Etter husene kommer du inn på sti nordover på øya Dette området har blitt mye brukt. Følg sti ned på åpent område til venstre, og ny sti som kommer ut på Kårholmsveien. Følg denne opp til veien Østerøya rett før der øya er på sitt smaleste. Følg denne nordover, og ta så inn Hattesteinen – følg denne hovedveien nordvest et godt stykke, til du kommer inn i skogen. Da tar du av til høyre på grusvei og følger denne nesten ned til vannet.

Herfra er det veldig fin sti langs kysten bort til Kringkasteren der du finner gapahuk og badestrand. Herfra følger du sti rundt Flekkerøyodden, og rett før idrettsplassen anbefaler vi en avstikker til utsiktspunktet til høyre. Det er ikke store kollen, men herfra har du fin utsikt. Følg så god sti frem til Krageviga – underveis får du mulighet til å gå opp i to høye kanonstillinger, og her er også mange andre rom og huler fra krigens dager. Trappene opp til kanonstillingene er helt sikkert gode intervalløkter!

Etter å ha gått forbi Krageviga helt nede i vannet kan du gå videre på svabergene. Her er det en sti, men den er litt utydelig noen steder. Følg sporet i kartet, og du kommer ned i Paulen og en stor P-plass. Innerst på denne er det plass til 6-8 biler som off. parkering. Herfra går det en fin grussti rundt noen hytter – og avstikkeren ut til Paulens Geiderøy kan virkelig anbefales. Her kan du gå en liten eller stor runde, før du går samme vei tilbake. Så følger du sti videre, og kommer ned til vannet mellom noen hus på en brygge i en vik. I enden av vika tar du opp til venstre, og følger ny sti bort til skibbuer. Her har vi gått i mellom de to rekkene, men ifølge kommunen er det fullt mulig å gå helt i front. Etter disse følger du brygge vestover inn til asfaltvei.

Følg denne et lite stykke, før du igjen tar til venstre. Her er det sti i bakkant av skibbuer, og stien ender i veien som heter Årekjerret. Gå sydover på denne og ta andre vei til venstre. Så kan du gå rett frem på denne helt ned til vannet. Litt før du kommer ned tar du til høyre over Asperøyheia, og kommer ned ved noen hytter. Hvis du går til venstre her – så kommer du til Asperøya. Her er det fin sti på sydsiden bort til gapahuk. Stien videre rundt på nordsiden er litt mer utydelig (og ikke merket). Fra gapahuken har du fantastisk utsikt til fyrene, og i bakkant er det også fine trær til hengekøyer.

Gapahuken på Asperøya. Oppe til høyre er det også fint å ligge i hengekøye. Utsikten er helt magisk herfra. Foto: Lars Verket 2020.

Tilbake ved hyttene igjen går du vestover på Asperøyveien, og så inn på veien som heter Østerøya. Følg denne over broa, og helt til endes på industriområdet. Her har Flekkerøy bølgepadlere en container med kajakker, og det er mulig å ta seg et bad. Her må du gå samme vei tilbake, så du har mulighet til å korte inn ved å gå direkte inn i Skålevigsgarden. Denne følges med en liten omvei frem til veien Østerøya igjen. Så må du følge denne nesten tilbake til utgangspunktet. Noe er felles med det du gikk i starten. Her hadde det vært fint med noe nærmere vann, men det har vi foreløpig ikke fått til. Under feltarbeidet var det flere som snakket om Flekkerøyplanen, og vi skal se nærmere på kartene i den etterhvert.

Rett før du er tilbake i rundkjøringen tar du av til venstre ned Vragesløyfen, og følger denne ned til vannet. Her følger du ganske nær vann med hus på begge sider. Veien ender opp på Bergstøveien, og her må du til høyre frem til Mæbøveien. Den følger du sydover, og holder venstre inn i veien som går til Skylleviga. I enden av denne veien finner du et fint friområde med strand, benk og toalett.

Rett før friområdet går det en sti opp til høyre, og denne kan du følge inn til Stangefjell. Her har du fin utsikt utover havgapet. Stien går videre ned til noen hytter i Stølsviga. (Vi gikk andre veien under feltarbeidet her, og da virket dette veldig privat. Vi anbefaler derfor å ta av plattinger ut på fjell til høyre før hyttene, og så skrå ned i Stølsviga. Litt kupert siste strekket. ) Så går den uoffisielle kyststien helt opp til en grusvei før den går ned igjen i Barlønnviga. Mulig det er en sti vi har oversett her.

Fra Barlønnviga er det flott kyststi bort til Bestemorsmed der du har benk, teltplass og sandstrand. Nydelig sted! Følg sti over til grusvei ved Okslehavn, og så sydvest til Daudmannsbukta. Her er det benker. Stien nordvest opp til utsiktspunkt/kanonstilling er en perle, og fra dette utsiktspunktet er det også sti nesten helt frem til Belteviga.

Herfra har du fin utsikt ned til Daudmannsbukta og hele veien fra øst til vest. Foto: Lars Verket 2021

Du kommer inn på en grusvei ved en benk, og følger grusvei. Ny benk på venstresiden etter kort tid, og så følger du grusvei helt inn til bebyggelsen i Belteviga. Her kan du gå et lite stykke mellom hytter, før du tvinges i bakkant og ut på hovedvei. Fra hovedveien er det silt ut til Anstens fyr, og flott merket sti. Underveis passerer du Grasåsen der det er gapahuk, teltplass og et fint utsiktspunkt med naturlige benker. Merket sti går så helt syd til Anstens fyr. Rett etter porten er det også mulig å ta en tur bort i Biskopshavn. Her er det strand og teltmulighet. Vest for denne er det vilt og vakkert terreng for utforskning.

Gapahuk på Grasåsen. Her er det også fin sitteplass med utsikt sydover, og helt sikkert plass til både telt og hengekøye. Foto: Lars Verket (2021).

Videre vestover kan du velge om du vil nærmest mulig vann, eller følge sti. Rett etter det det blir en sti igjen går du over en lite rygg med svart fjell. En idyll på på høyde med det beste i utlandet! Videre nordover går du på svaberg, og innimellom ser du sti.

Helt i nord kommer du inn i skogen, og her er det utsiktspunkt med benk. Stien går videre ned til vannet, og her er det flere fine steder for rast overnatting. Så kommer du ut på grusvei, og denne går ut til en stor asfaltert parkeringsplass i Risleviga. Følg veien forbi Åshavn, og ta til venstre ved lekeplass. Gå Andåsveien bort til ny lekeplass, og tilbake på (hoved) Andåsveien. Så litt innom hovedveien på Vesterøya, før du tar ned til vesntre på Kilura. Følg denne gjennom skogen – flott og gammel grusvei. Når den kommer ut på hovedveien igjen er du «støck» på denne helt fram til utgangspunktet. Heldigvis er ikke det så veldig langt, og ved Flekkerøy busstopp er det også dagligvarebutikk så du kan begå litt «nødproviantering».

Lengde: ca 26 km

Forbedringspunkter/utforskning

 • Helt i starten: Stikkebusker og kronglete nedenfor husrekke i Sildenestangen. Trengs rydding av 30-40 meter.
 • Kringkasteren – Krageviga: Her er det potensiale for å få stien til å gå nærmere kysten, men den som nå er merket inn er lettest tilgjengelig. Merking vil åpne nye muligheter nærmere vannet.
 • Krageviga: Finne frem info om det som er gjort – mye historie i dette området! Her er en artikkel med fin dronevideo fra Fædrelandsvennens nettavis.
 • Etter Krageviga: Sti i terrenget er utydelig, og lett å bli dratt inn mot hyttene lenger oppe. Viktig å ta vare på denne stien langs sjøkanten!
 • Dobbel rekke med skibbuer i Paulen – virker privat. Også sti på innsiden av Krossamodden (i kartet). Her ville en merking gjort det enklere å bruke området for allmennheten. Her er det avtaler noen steder om at allmennheten kan gå på brygger foran skibbuene, men så lenge det ikke merkes sitter det langt inne å gjøre dette.
 • Asperøyheia: Opparbeide kyststi over toppen, eller langs sjøkanten bort til Asperøya?
 • Asperøya: Merke hele veien rundt?
 • Området øst for Skyllviga: Er det mulig å komme nærmere vannet her? Ja – sti ved hus 30.
 • Opparbeide kyststi syd av Stangefjell og bort til Skylleviga? Skal finnes en svak sti her.
 • Fra Store Geiderøy mot nordvest: Her prøvde vi å gå inn Skibbuveien, men ble raskt stoppet av en vegg over ei brygge. Hele denne strekningen inn til der Flekkerøy er på det smaleste virker veldig utilgjengelig som kyststi. Kanskje er det muligheter vi ikke har oppdaget? I Flekkerøyplanen er det tegnet inn både eksisterende og fremtidig kyststi i dette området. Tror ikke vi fant noen av delene. Jobber videre med dette. Kom gjerne med innspill: post@kyststi.no
 • Stølsviga: Hvordan er det å gå ved hyttene helt ned til vannet? Her har vi inntil videre tegnet inn en «fritrasé» med litt avstand til hyttene. Her skal det være mulig å gå helt frem til hytte i vest, og så står det skilt med pil gjennom bebyggelse.
 • Går det sti nærmere vann mellom Stølsviga og Barlønnviga? Ja – gås opp ved første mulighet! 🙂
 • Daudmannsbukta – her er det planlagt enda en bro til den neste øya.
 • Belteviga – her er det i ferd med å bli bygget parkeringsmulighet for en del biler, selv om vi gjerne slår et slag for å bruke kollektivtransport mest mulig.
 • Finne frem linker til kulturminner på Flekkerøy. Historielaget på Flekkerøy sitter sikkert med mye spennende info.
 • Undersøke nærmere om det er mulig å komme nærmere vann i nordvest siste kilometeren før busstoppet Flekkerøy.
 • Utsiktspunkter/interessepunkter: Kanonstilling N av knipen, Speiderhuset i N, Sildenestangen i N, Knipen i S (svaberg), Greivåsen, Gråheia.
 • Alsviga – ned i båthavn, og så sti over tunnel (i stedet for å gå til høyre for tunnel.