Temaplan for idrett og friluftsliv

Kristiansand har nettopp vedtatt en ny Temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028 (link til høringsutkast). Her er kyststi nevnt hele 14 ganger!

Merking: Stadig mer kyststi opparbeides i Kristiansand. Vi er spent på når det første piktogrammet med kyststi er på plass. Foto: Arkiv
Fortsett å lese «Temaplan for idrett og friluftsliv»