Kronikk: Kyststi Kristiansand

TORSTEINSNESET: Blåmerket sti ytterst på Torsteinsneset med utsikt til Tjamsøya. Flotte svaberg, og jettegryter helt i vest. Foto: Lars Verket 2021.

Fredag 4. juni sto kronikken «Kyststi Kristiansand» på trykk i Fædrelandsvennen. Den havnet dessverre bak betalingsmur, derfor gjengir vi den også her.

Kyststi Kristiansand

Av Lars Verket, kyststi.no

En kyststi er en sammenhengende tydelig merket sti langs sjøen, og den skal i hovedsak gå i eller i nærheten av strandsonen. Det er utviklet en nasjonal merkestandard for å merke kyststi.

Vestfold og Telemark er kjent for sin kyststi langs hele kystlinjen. Oslofjorden har også mange strekninger, og andre steder i landet finnes det også kyststier. I Agder er det bare Farsund som har fått skikkelig fart på merking etter nasjonal standard for Kyststi, og Arendal og Grimstad er ikke så langt etter.

I Kristiansand har det vært snakket om kyststi siden midten av 80-tallet, og det ble merket en strekning i Vågsbygd på begynnelsen av 90-tallet. Dette var samtidig med de første strekningene nasjonalt. Kyststien i Kristiansand ble ble så tegnet inn i kommuneplanen første gang i 2005, og siden da er den bearbeidet flere ganger. Både i forbindelse med Flekkerøyplanen i 2011 og nå i forbindelse med ny kommuneplan fra 2022.

Stien i Vågsbygd fra begynnelsen av 90-tallet er ikke vedlikeholdt/oppdatert. Annen kyststi enn dette er ikke merket i terrenget, men finnes i planverket. I praksis betyr det at Kristiansand har havnet litt bakpå når det gjelder kyststi, og det er synd av flere grunner:

FOLKEHELSE: Å gå er den aktiviteten folk flest har lettest for å starte med, og som har minst frafall. Det å legge tilrette for å gå i nærmiljøet når ut til store brukergrupper – både aldersmessig og sosiokulturelt. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å ha en aktiv befolkning finnes det mange økonomiske tall på, men kanskje det aller viktigste likevel er økt livskvalitet?

NÆRFRILUFTSLIV: Kristiansand har fortsatt mye bynær natur, og det er gode muligheter til å drive nærfriluftsliv langs kysten. Odderøya, Bragdøya og Flekkerøy er perler i denne sammenheng. I mange av byens friområder er det nå blitt tillatt å overnatte i telt/hengekøye. Dermed åpnes det for mange nye mikroekspedisjonsmuligheter i nærmiljøet.

TURISME: Kyststien i Bamble er blitt sammenlignet med Cinque Terre i Italia, og potensialet for turisme er helt klart tilstede. Kyststier har både nasjonal, regional og lokal interesse. Korona vil føre til «staycation» (hjemmeferie) for mange også i år. Da kan kyststi være et spennende prosjekt å bli nærmere kjent med. Etterhvet som det blir en mer og mer sammenhengende kyststi fra svenskegrensen til Stavanger, så vil attraktiviteten øke.

NÆRING: De som vandrer langs kyststien skal både ha mat og transport. Besøkende kan til og med ha behov for camping eller hotell. Slikt blir det også omsetning av. En skal heller ikke glemme kulturen. Et besøk på kyststien kan også inngå i andre opplevelser som Dyreparken og Kilden. Mange av de kulturelle opplevelsene underveis er også gratis (for eksempel kanonstillinger og fort).

KLIMA: Kyststien følger metroaksen i det sentrale Kristiansand, og er dermed også et virkemiddel for å redusere klimautslippene i byen. Lokale gode opplevelser er også bra for klimaet. En aktivitet som å gå krever også veldig lite spesialutstyr, og har derfor et lavt klimaavtrykk i seg selv.

BYUTVIKLING: Ved å følge kystlinjen i kommunen får du se byen fra mange forskjellige sider. Forskjellige bomiljøer, industri, natur og opparbeidede friområder. Gjennom en kyststi tar du «byen i eie» på en helt annen måte.

Det er altså nok av gode grunner til at også Kristiansand bør merke en kyststi i terrenget. 

I mangel av en merket sti har undertegnede og gode hjelpere gått opp nesten 80 km med kyststi fra Varoddbrua til tunnelen ut til Flekkerøy, hele Flekkerøy og Bragdøya/Langøya. Kyststien er presentert på nettstedet Kyststi.no, og her finner du også et Google-kart som viser hele strekningen. Selv om den ikke er merket, så er det dermed enkelt å finne frem. Vi håper å få ferdig godt over 100km før sommeren.

Hvem som skal merke kyststien i Kristiansand er ikke det viktigste for oss, men at det blir gjort. Kommunen vil ha en nøkkelrolle, men ulike løypemerkingsmiljøer i byen kan stå for det praktiske slik de har gjort i Farsund og Bamble. 

Uansett om det er merket eller ikkke, så fortjener denne kystlinjen å bli tatt i bruk. I Kristiansand kommuene finner du den ene perlen etter den andre, og det eneste som mangler er å binde de sammen med en sammenhengende sti. 

God kyststivandring!

2 kommentarer til «Kronikk: Kyststi Kristiansand»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *