Dokumenter og linker

I forbindelse med feltarbeidet har vi kommet over en del dokumenter som kan ha allmenn interesse. De er samlet her.

Mange snakker om Kyststi, men ikke alle vet at det foreligger en nasjonal standard for merking av slike. Her er oppdatert skiltmal fra 2021 (hentet fra nettsidene til Oslofjorden Friluftsråd).

I Kristiansands kommuneplan 2011-2022 «Styrke i muligheter» er Kyststi nevnt 5 ganger, og det er et eget lite avsnitt (s. 106-107):

Kyststi
Kyststien ble første gang vist i kommuneplan av 2005-2016. Den ble ikke tegnet inn på Flekkerøya. I kommuneplanen er kyststien nå lagt inn der også. For øvrig er det gjort noen små justeringer. Kyststien utredes som strategi, og ikke i forhold til lokale konsekvenser, som vil være svært varierende fra område til område.
Kyststien gir allmennheten tilgang til små og store friluftsområder i strandsonen. Konfliktgraden for ulike deler av traseen varierer. Konfliktene er lokale og i hovedsak knyttet til privat bruk av arealer. De må avklares i forbindelse med detaljplanlegging av de enkelte strekningene.

Kommuneplanen 2011-2022

Det betyr jo at kyststien i Kristiansand har eksistert i over 16 år, uten at den har kommet seg ut av plan og inn i terreng. Vi håper dette nettstedet kan være med på å få realisert kyststien i terrenget også. Det høyst uoffisielle forslaget til Kyststi for Kristiansand som presenteres her, har bare gått rundt potensielle konflikter. Også omtaler vi forbedringspotensialer i slutten av hver etappebeskrivelse.

Da vi var på Flekkerøy var det mye snakk om Flekkerøyplanen. Her finnes ordet kyststi hele 60 ganger. Denne planen ble ferdigstilt i 2011, og her står det følgende i Sammendraget (s. 5):

Det er avsatt trasé for eksisterende og framtidig kyststi.

Flekkerøyplanen

Der står det også at «Plankartet viser en sammenhengende kyststi, der det skilles mellom eksisterende og framtidige traseer…» (s. 8)

Etter å ha sett i plankartet kan vi bare slå fast at den «uoffisielle kyststien» vi nå presenterer går langt fra vannlinjen en god del steder som er omtalt i planen, og ingenting er fremdeles merket som Kyststi på Flekkerøy. Både «Kyststi nåværende» og «Kyststi fremtidig» går nærmere vannet enn vi har klart å få til. Vi har ikke vært konfliktsøkende, men heller valgt å prioritere en sammenhengende Kyststi. Vi kommer tilbake til de forskjellige kyststiene i plan når vi får tilgang til de.

Nyttige linker:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *