Kyststi 2023

Da har vi oppdatert det digitale kyststi-kartet med Dvergsøya. I tillegg er det et par små endringer (en ved Møvig og en på Flekkerøy). Vi oppfodrer alle til å prøve runde på Dvergsøya nå når badebåten er i drift – fram til 6. august. Etter det må du ha egen båtskyss for å komme ut hit. Dermed er totalt lengde blitt 133 km!

Oppdatert spor der også Dvergsøya (rett syd av Dvergsnestangen) er tatt med.
Skjermdump juli 2023.

Temaplan for idrett og friluftsliv

Kristiansand har nettopp vedtatt en ny Temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028 (link til høringsutkast). Her er kyststi nevnt hele 14 ganger!

Merking: Stadig mer kyststi opparbeides i Kristiansand. Vi er spent på når det første piktogrammet med kyststi er på plass. Foto: Arkiv
Fortsett å lese «Temaplan for idrett og friluftsliv»

Kartpakke

Før denne sommeren har vi laget en kartpakke med 5 fargekart i A4-format som kan skrives ut. Tilsammen dekker disse hele strekningen på ca 130km kyststi i Kristiansand kommune. Kartene som dekker hele strekningen er:

Kartblad sentrum, med det høyst uoffisielle forslaget til kyststi tegnet inn. Skjermdump.

Oppgradert turløype

Kristiansand kommune har nå oppgradert «turløypa» mellom Prestebekken og Kuholmsbukta. Denne traséen vil være rimelig identisk med fremtidig kyststi, så nå håper vi den kan bli merket som det. Tydelige kryss trenger merking:

KRYSS: Veien til høyre går til utsiktspunkt – veien til venstre fortsetter ytterst til Gleodden. Her er det åpnet skikkelig opp, men ikke så mye at skilt er unødvendig. Foto: Lars Verket 2022
Fortsett å lese «Oppgradert turløype»